OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Členovia OV

 

 

          Menný zoznam členov OV SZCH Poprad na funkčné obdobie 2022-2026

 

    Oblastný výbor SZCH

 

 

 

Funkcia

Meno a priezvisko

 

  Telefón

            E-mail

 

 

Predseda OV

Jaroslav Juhás

 

0910 384 910

Jaroslav.juhas00@gmail.com

 

 

Podpredseda

Danka Malenková

 

0915 943 619

malenkova.danka@gmail.com

 

 

Tajomník

Ing. Eduard Šelleng

 

0910 644 532

eduardselleng@gmail.com

 

 

Pokladník

Ing. Ján Gradzilla

 

0905 224 344

jan.gradzilla123@gmail.com

 

 

Predseda KRK

Dalibor Malenký

 

0905796805

dalibor.malenky@gmail.com

 

 

Predseda HK

Jozef Body

 

0910 953 672

katarina.body@centrum.sk

 

 

Predseda P s M

Bc. Michaela Hudáková

 

0948 126 814

hudakova.michaela10@gmail.com

 

 

Predseda HLK

Stanislav Baláž

 

0905 905 730

balaz.stanislav1963@gmail.com

 

Vysvetlivky:

HLK – holubiarska komisia

HK   – hydinárska komisia

KRK – králikárka komisia

P s M – práca s mládežou

 

 

Kontrolná komisia SZCH

 

 

 

Funkcia

Meno a priezvisko

 

Telefón                                   

            E-mail

 

Predseda KK

Rastislav Juhás

 

0903 484 942

      juhasrastislav40@gmail.com

 

Člen

Michal Pavela

 

0905 823 072

      m.pavela@centrum.sk

 

Člen

Ladislav Palovčík

 

0907 180 308

      ladislavpalovcik@gmail.com

 

aktualizované: 13.07.2022 15:53:46