OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Vitajte na našej stránke ! 
Slovenský zväz chovateľov OV - POPRAD

Vyhlásenie k dani 2023.pdf

Dakujeme za podporu.

25. Oblastná výstava Poprad – Veľká 09.09 - 11.09.2022
 
Už po dvadsiaty piaty krát sa  stretli nadšení chovatelia na oblastnej výstave v Poprade. Záhrada a  budova OV SZCH Poprad- Veľká poskytla  priestor pre 346 kusov vystavených zvierat od 47 vystavovateľov, ktorí aj týmto spôsobom reprezentovali svoje chovateľské výsledky. Výstava prebiehala od piatka 9.septembra, kedy mali možnosť navštíviť výstavu najmä deti z materských a základných škôl. V piatok taktiež prebehlo posudzovanie zvierat, pri ktorom boli udelené čestné ceny, ale taktiež určení víťazi výstavy za jednotlivé odbornosti. Kvalita vystavených zvierat a aj ich plemenná pestrosť sa z roka na rok zlepšujú, a tak mali posudzovatelia pred sebou neľahkú úlohu. Víťazom výstavy v rámci odbornosti králikov sa stal Viedenský modrý   96,5 bodov chovateľ Hudák Marcel. Medzi holubmi sa víťazom výstavy stal Pomoranský hrvoliak 96 bodov chovateľ Sokol Pavel a v odbornosti hydiny bol posudzovateľmi určený víťaz výstavy Zdrobnená wyandotka oranžova vlnitá 95 bodov chovateľ Hovan Jozef. Bolo udelených 8 čestných cien pre hydinu, 3 čestné ceny pre holuby,12 čestných cien pre králiky a 1 čestná cena pre exoty. Všetkým úspešným vystavovateľom aj touto cestou gratulujeme. Svoju tradíciu si našiel aj trh plemenných kohút. 
V mene oblastného výboru Poprad organizátora výstavy by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu výstavu. No najmä by sme chceli vyjadriť vďačnosť členom základných organizácií v rámci oblastného výboru Poprad, ktorí pomáhali pri zabezpečení priebehu výstavy a hlavne vystavovali svoje zvieratá. Bez nich by táto výstava nemohla prebiehať. Organizátori výstavy pri tejto príležitosti spomenuli aj na bývalých funkcionárov oblastného výboru Poprad. Za ich dlhoročnú prácu im predseda OV SZCH Poprad spoločne s výborom poďakoval a odovzdal im ďakovné listy.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok pri príležitosti už 26. Oblastnej výstavy v Poprade. Chováme pre radosť, krásu a úžitok. 
 
       Ing. Eduard Šelleng
Tajomník OV SZCH Poprad
 
 

 

 

 

 

Slovenský zväz chovateľov

Slovenský zväz chovateľov OV - POPRAD

Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Sídlom zväzu a jeho vrcholových orgánov je Bratislava. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii Zväzu. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a súhlasí s poslaním a úlohami Zväzu vyjadrenými stanovami Zväzu.

             

 

               Náš zväz každoročne organizuje “ oblastnú výstavu zvierat ”

Výstava má už dlhoročnú tradíciu. Počet vystavovateľov, ako aj počet vystavovaných zvierat z roka na rok rastie. 
Bližšie informácie o výstave ako aj informácie z histórie výstav nájdete na stránke - Výstavy.

 

 

 

               OV - POPRAD

Na stránke OV Poprad nájdete bližšie informácie o našom zväze.
Kde nás nájdete ? Náš výstavný areál zloženie výboru zoznam základných organizácii ktoré zastrešuje náš výbor a zoznam funkcionárov základných organizácii. 

aktualizované: 27.02.2023 17:24:30