OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Vitajte na našej stránke ! 
Slovenský zväz chovateľov OV - POPRAD

 

 

 

 

Prihláška na výstavu

prihlaska 2022__oblastná .výstava

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Slovenský zväz chovateľov

Slovenský zväz chovateľov OV - POPRAD

Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Sídlom zväzu a jeho vrcholových orgánov je Bratislava. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii Zväzu. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a súhlasí s poslaním a úlohami Zväzu vyjadrenými stanovami Zväzu.

             

 

               Náš zväz každoročne organizuje “ oblastnú výstavu zvierat ”

Výstava má už dlhoročnú tradíciu. Počet vystavovateľov, ako aj počet vystavovaných zvierat z roka na rok rastie. 
Bližšie informácie o výstave ako aj informácie z histórie výstav nájdete na stránke - Výstavy.

 

 

 

               OV - POPRAD

Na stránke OV Poprad nájdete bližšie informácie o našom zväze.
Kde nás nájdete ? Náš výstavný areál zloženie výboru zoznam základných organizácii ktoré zastrešuje náš výbor a zoznam funkcionárov základných organizácii. 

aktualizované: 13.07.2022 15:53:46